Wat is Psychosynthese?

Grondlegger is de Italiaanse psychiater Assagioli (1888-1974).
Inzichten van de Westerse en Oosterse wetenschap,
religie en filosofie heeft hij bijeen gebracht en verweven
tot een heldere visie op het mens-zijn en
tot een praktisch toepasbare psychologie voor persoonlijke heling en groei.
Psychosynthese valt onder de transpersoonlijke richting                                                    binnen de humanistische psychologie.

Enkele uitgangspunten:

- Ieder mens wordt “heel” geboren met tal van kwaliteiten.
- In reactie op onze levensweg tot nu toe ontwikkelen wij                                                     onze (overlevings)patronen en rollen: onze subpersoonlijkheden.
- Door deze subpersonen worden we, onbewust,                                                                bepaald in ons voelen, denken en handelen.
- Deze subpersonen kunnen in het Nu voor problemen en innerlijke spanning zorgen.
- Ons bewust worden van deze subpersonen geeft inzicht en                                              mogelijkheden voor verandering en groei.
- Zo komen we meer in balans en in contact met onze kwaliteiten.
- Persoonlijke psychosynthese brengt ons dichter bij wie we in wezen zijn.

Psychosynthese is een optimistische en hoopvolle psychologie,
met ruimte en respect voor de unieke weg die ieder mens in zijn leven gaat.
Het is een hartverbonden en praktische psychologie met
niet alleen aandacht voor de schaduwkanten van de mens,
maar juist ook voor de lichtkanten, voor ieders mogelijkheden tot groei en helen.

Psychosynthese wordt toegepast
bij individuele begeleiding,coaching en therapie,                                                                (groeps)functioneren in bedrijfsleven, onderwijs en gezondheidszorg.